Školení
Výrobní a Kvalitativní školení (otevřeno a zavřeno)
Praktické workshopy a simulační hry
Váš úspěch velmi závisí na způsobilosti vašich zaměstnanců a to tak, že úspory pro Vás v této oblasti mohou být velké. V době dynamických změn, školení zaměstnanců a investice do zaměstnanců jsou nezbytné. Tým Support Q vyvinul celou řadu školení, která nám umožní se přizpůsobit vašemu očekávání a efektivní přínos může být měřitelný. Zkušení a proškolení zaměstnanci dokáží snáze vyřešit problémy z teoretického i praktického hlediska. Odbornost našich školitelů s praxí ve výrobních společnostech, především v oblasti automobilového průmyslu, umožňuje do našeho školení přímo implementovat znalost získanou při každodeních povinnostech.
praktický přístup
zkušení školitelé
cvičení a simulační hry odrážející reálné situace
Support Q
Your professional support!
Copyright © 2017. Support Q GmbH All Rights Reserved. Společnost Support Q je chráněná obchodní značka, která ručí za kvalitu, inovace a neustálé zlepšování. The Support Q name is a protected trademark which stands for quality, innovation and continuous improvement.
Site map: