Control & Rework
okamžitá reakce – do 2 hodin
nepřetržitá dostupnost 24/7
I ti nejlepší výrobci potřebují důvěryhodného partnera v oblasti kontroly kvality. V dodavatelském řetězci orienovaném  na výrobu komponentů  ve velkém množstvích, problémy s kvalitou mohou způsobit značné náklady. Reagování na reklamace zákazníků, musí být relevantní pro požadavky "Just in Time" a odpovídající organizace kontroly kvality musí ověřit kontinuitu výroby. Zaměstnanci firmy Support Q jsou si toho dobře vědomi, a díky jejich odborné znalosti jsou schopni nabídnout pomoc v efektivitě organizace a provádění kontroly. Navíc naši rezidenti nabízí vysvětlení na všechny dotazy na místě a taktéž vše prezentují a zasílají v příslušných reportech.
jasné a spolehlivé reporty
jasně a kompletně organizované pracovní místo
standardy kvality a zaměstnanecká údržba bezpečnosti
Support Q
Your professional support!
Copyright © 2017. Support Q GmbH All Rights Reserved. Společnost Support Q je chráněná obchodní značka, která ručí za kvalitu, inovace a neustálé zlepšování. The Support Q name is a protected trademark which stands for quality, innovation and continuous improvement.
Site map: